Positiva till vård på distans

TORNEDALEN: Enligt en undersökning är sjuksköterskor positivt inställda till vård på distans.

Vårdförloppet går till så att sjuksköterskan är den som tar emot patienten på mottagningen samt gör första bedömningen och vid behov kontaktar läkaren som finns på ett sjukhus längre bort via telefon eller videolänk.
Vård på distans har funnits inom Region Norrbotten i två år och totalt 23 sjuksköterskor jobbar med det. I länet finns vård på distans vid hälsocentralerna i Övertorneå och Överkalix.
Att söka vård på hemorten genom vård på distans är ofta smidigare än att åka till sjukhuset eftersom att väntetiden i regel är kortare och undersökningen kan genomföras på en gång av sjuksköterskan.
Förutsättningarna till att konceptet ska fungera är en tydlig dialog mellan sjuksköterska och läkare. Samt att läkaren på sjukhuset har goda kunskaper om vård på distans och känner till vilka prover, undersökningar och läkemedel som finns tillgängliga på hälsocentralen. I de fall läkaren inte känner till vård på distans tar undersökningen längre tid och slutar oftare i att patienten skickas till sjukhuset, enligt undersökningen som en specialistsjuksköterska har genomfört.
Under intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna som arbetar med vård på distans ser på sitt arbete som självstyrande och mer ansvarstagande.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala Taggar: ,