Positivt resultat för Region NB – men mindre överskott än väntat

NORRBOTTEN: Region Norrbotten redovisar i delårsrapporten ett positivt resultat. Det prognostiserade överskottet ser dock ut att bli mindre än väntat.

Resultatet per andra första tertialet 2017 är plus 294 miljoner kronor, vilket är 113 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. En förklaring uppges vara att skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 3,7 procent, samtidigt som nettokostnaderna har ökat med 1,6 procent.

Årsprognosen pekar på ett överskott med 198 miljoner kronor, vilket innebär att det budgeterade resultatet på 312 miljoner kronor inte uppnås. Förklaringen som ges är att ”de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året och effekterna förskjuts framåt i tiden”.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,