Prognosen som kan ge länet ett efterlängtat trendbrott…

Internationell Matmarknad2015-08-29_13-05-39-LS

Enligt den senaste prognosen i Landstingets finansplan för 2015-2019 ska Norrbottens befolkning öka med nästan 6.500 personer de närmaste fyra åren. Foto: Leif Svanberg

NORRBOTTEN: Landstingets senaste finansplan andas optimism. En av prognoserna räknar med en befolkningsökning (!) på nästan 6.500 personer de närmste fyra åren.

Finansplanen spänner för åren 2015–2019 och det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som gjort en framskrivning av trenden utifrån den befolkningsprognos som Statistiska centralbyråns (SCB) tar fram. Denna trend för Norrbotten har varit svagt uppåtgående de senaste åren, men inte i närheten av den ökning som nu prognostiseras.

Enligt trendprognosen ska Norrbotten år 2019 ha 6.341 invånare fler än i dag, vilket skulle motsvara en befolkningsökning på cirka 2.5 procent; något som i så fall skulle återta nästan hälften av Norrbottens befolkningsminskning under hela 2000-talet. 1997 hade länet 267.000 invånare – idag är siffran nere i knappt 250.000.

Jonas Eriksson, ekonom hos SKL, konstaterar att det inte handlar om några exakta siffror.

– För Norrbottens del beror ökningen till allra största delen på att allt fler flyktinginvandrare antas hamna här. Sedan tittar våra experter på sysselsättning och använder historiska mönster för att beräkna hur snabbt man kommer in i samhället, säger han till NSD.

Landshövding Sven-Erik Österberg gnuggar givetvis händerna av förtjusning.

– Det är mycket positiva signaler. En ökande befolkning stärker länet. Eftersom det dör fler än det föds på de flesta orter i Norrbotten, är invandringen en oerhört viktigt del i påfyllningen. Sedan jobbar vi på en rad andra plan också, exempelvis vid universitetet och med den regionala utvecklingsplanen, för att ge utbildning och förutsättningar för fler att stanna här.

För ett landsting i länet som knäar under ett tungt ekonomiskt ok, skulle det betyda stora pengar om befolkningsprognosen slår in. Den handlar då om ytterligare skatteintäkter för de fyra åren på 560 miljoner kronor; detta jämfört med om befolkningen fortsatt står stilla.

– Exakt vad mellanskillnaden blir är ju omöjligt att säga, men helt klart är det bra för vår ekonomi och för Norrbotten är det mycket positivt att få hit arbetskraft. Tillväxten ska vara uthållig och långsiktigt uppåt, det är det bästa. Då hinner vi anpassa infrastrukturen också, säger Hans Rönnkvist, tillförordnad landstingsdirektör.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,
4 kommentarer om “Prognosen som kan ge länet ett efterlängtat trendbrott…
 1. Oh shit! skriver:

  Att vi haft befolkningsminskning i många år är ju inte konstigt. Det har ju inte berott på brist på arbetskraft. Det har berott på arbetsbrist och inneburit att unga, arbetslösa, flyttat till städerna för att få arbete.
  Tillväxt är inte alltid synonymt med befolkningsökning. De unga är likväl utan arbete här uppe.

 2. Kustbo skriver:

  Menar man skattebetalande nya invånare?

 3. Mattias Andersson skriver:

  Betyder mer folk per automatik mer skatteintäkter? Är inte en grundsten i det hela att befolkningen även måste jobba? Då kan man fråga sig: Var? Vilka jobb? Northland? ”Prognosen” är ju så verklighetsfrånvänd den bara kan bli.

 4. Företagare skriver:

  Artikeln vill göra sken av att asylinvandringen kommer att gynna Norrbotten!
  Det finns absolut ingenting som visar att det blir positivt! Ingenting!
  ALL statistik visar att asylinvandring är negativ, ekonomisk, socialt mm mm!
  Det är ren rå FAKTA!
  Arbetskraftsinvandring däremot har vi alltid haft och det ska vi ha även i framtiden!
  Att syrier är högutbildade som Löfven och SVT vill tuta i svenska folket, är ren LÖGN!
  Läs Tino Sanandaji som redogör offentlig statistik och som massmedia försöker dölja eller förvanska!