Råder resenärer att undvika hotelläkare

NORRBOTTEN. Svenska turister är mer benägna att vända sig till hotellreceptionen än till sitt försäkringsbolag om de insjuknar under semesterresan. Det visar en undersökning försäkringsbolaget IF låtit göra.

– Det är inte bra. Generellt bör man undvika att gå till hotellets läkare. Går man istället via sitt försäkringsbolag eller SOS International så vet man att man får en kvalitetssäkrad vård som godkänns av försäkringsbolagen, säger IF:s reseförsäkringsexpert Jenny Rudslätt.
Av de tillfrågade svarar 45 procent att de skulle vända sig till hotellreceptionen. Endast 26 procent skulle kontakta SOS eller sitt försäkringsbolag.
Risken med att som turist söka vård utomlands är att sjukhuset ordinerar fler undersökningar och mer behandling än vad som krävs, något som är särskilt vanligt USA.
– En ”vårdapp” är ett smidigt sätt att få kontakt med en läkare. Alla försäkringsbolag godkänner dock inte intyg från ”appläkare”, det behöver man kolla upp. Men att gå till hotelläkaren, det ska man inte göra, avslutar Jenny Rudslätt.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska Taggar: