Räknar järvar med DNA

NORRBOTTEN: Under två år satsar Länsstyrelsen i Norrbotten på en omfattande inventering av järvstammen i länet genom en insamling av DNA-prover från djuren. Proverna tas från sekret, spillning eller päls.

Under 2017 samlade fältpersonal in 737 prover som nu är färdiganalyserade. Hittills har 162 järvar identifierats.
Länsstyrelsen har fått hjälp av renskötare, ripjägare och andra frivilliga för att samla in DNA-proverna och totalt 33 personer från allmänheten har deltagit.
Även fältpersonal från norska Statens naturoppsyn (SNO) har samlat prover inom länet längs med riksgränsen.
Järvpopulationen har enligt inventeringen 2017 högst täthet i fjällområdena i Arjeplogs, Gällivare och Kiruna kommuner. Inom Jokkmokksfjällen, som för tiotalet år sedan var ett huvudfäste för länets järvstam, hittades enbart ett tjugotal järvar.
I det stora hela överensstämmer resultaten från DNA-inventeringen 2017 väl med resultatet från inventeringen av järvföryngringar vad gäller täthet och utbredning i länet.
Enligt de senaste tre årens inventering av järvföryngringar uppskattas järvstammen till 169 järvar i Norrbotten.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska