Rapport ger bra betyg till krishantering vid hotsituation

HAPARANDA/KARUNGI: Enligt en rapport har skola och skolledning agerat korrekt vid den hotsituation som ägde rum vid Karungi skola. Men rapportförfattaren har varken granskat tiderna för agerande eller lyssnat till föräldrarnas reaktioner, skriver Haparandabladet.

Revisionsfirman Öhrlings Price Waterhouse Cooper har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden granskat agerandet vid hotsituationen och ger på det stora hela en god bild av agerandet från skola och skolledning. Personalen säger sig också vara nöjd med hanteringen.

Men rapporten har varken granskat hur snabbt man agerat vid hotet och inte heller lyssnat till föräldrarnas bild av agerandet.

– Det ingick inte i uppdraget som jag fick av nämnden, säger rapportförfattaren till Haparandabladet.

En förälder som Haparandabladet talat med är starkt kritisk till sen information och att personalen inte tilläts att kontakta föräldrarna.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,