Rapport om folkhälsa

NORRBOTTEN: Andelen rökare och passiv rökning minskar. Det är vanligare med övervikt och bukfetma i norra Sverige. Det visar en rapport som sammanställts med underlag från en miljöhälsoenkät som Folkälsomyndigheten skickade ut år 2015. 

Miljöhälsorapport norr 2017 är en bred analys och den första i sitt slag som analyserar påverkan av olika miljöfaktorer och hälsa bland vuxna i de fyra nordligaste länen. Rapporten beskriver olika miljöfaktorer och hur de påverkar människors hälsa. Exempelvis bilavgaser, rök från vedeldning och astmabesvär i städer och mindre tätorter.

Rapporten riktar sig i synnerhet till beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer som arbetar mot att främja befolkningens hälsa.

Tanken är att den kan skapa ett underlag för regionala och lokala prioriteringar och beslut.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,
En kommentar om “Rapport om folkhälsa
  1. Futurum casus skriver:

    Självklart är fetma en stor fara för befolkningen. Men rökningen är fortfarande den klart största orsaken till många sjukdomar. Rökning skapar dåliga ryggar för rökare genom att blodförsörjningen till kotpelaren försämras. Det är någonting jag funderat över som sjukvårdsanställd. Sluta röka, ät mindre och motionera mer.