Rekordlåg tillrinning inom vattenkraften

TORNEDALEN: Tillrinningen till vattenkraftverken var redan rekordlåg efter den snabba vårfloden, men mellan vecka 23-29 har det tillkommit nya minimumrekord. I alla statusar som sträcker sig ända tillbaka till 1950, finns det inget tidigare år som liknar utvecklingen under dessa veckor.

– Den onormalt låga vattenkraftsproduktionen gäller inte bara i Sverige utan även i Norge, och leder till ett högre börspris på el i Norden. Hur detta påverkar priserna längre fram är svårt att sia om. Det beror på det fortsatta årets nederbörd, men även hur andra kraftslag producerar – i Sverige och i andra länder anslutna till den nordiska elbörsen Nordpol, säger Folke Sjöbohm, statistikansvarig Energiföretagen Sverige.
Tillrinningarna så här års används vanligtvis direkt i kraftverken, förutom den mindre del som hamnar i säsongsmagasin. Det brukar leda till att magasinen fylls på under hela sommaren, till cirka 80 procent en bit in i augusti. I år låg fyllnadsplåten på 60 procent under vårfloden, men under dessa veckor har de sjunkit marginellt. De tre orsakerna som listas är att upprätthålla minitappningar enligt vattendomar, behovet av att systemtjänster för till exempel frekvenshållning och behov av energi- och effektbalans på elmarknaden.

Publicerad i Svenska