Reporäntan förblir oförändrad

TORNEDALEN: Reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent.

Bakom detta ligger en lugnare fas i ekonomin i landet och omvärlden. Inflationen har sedan 2017 varit nära målet på två procent och förväntas förbli det i fortsättningen också.
– Liksom tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos.
Den tidigare starka globala tillväxten av BNP har mattats av och i fortsättningen bedöms den bli ungefär samma som det historiska genomsnittet.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,