Reporäntan oförändrad

TORNEDALEN: Riksbanken har beslutat att reporäntan ska lämnas oförändrad på −0,25 procent. Fortsatt så är utsikterna för penningpolitiken stark och expansiv. 

En stark konjunktur men med något lägre tillväxt fortsätter i Sverige. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit lite starkare än väntat och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Ett stigande kostnadstryck i Sverige och omvärlden innebär bra förutsättningar för inflationen att vara nära målet även kommande år.

Däremot är de svenska hushållen högt skuldsatta och därmed känsliga för ändrade ekonomiska förutsättningar, som stigande räntor eller högre arbetslöshet.

”För att minska riskerna förknippade med hushållens skuldsättning och komma tillrätta med strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden behövs det åtgärder inom bostadspolitiken och skattepolitiken och en ändamålsenlig utformning av makrotillsynen”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska