Risk för coronaspridning höjs

NORRBOTTEN:  Risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige är mycket hög, medan risken för spridning i Sverige bedöms som måttligt hög. Det enligt Folkhälsomyndigheten.

Totat har 15 personer i Sverige (2 mars 2020) påvisats smittade av viruset som ger sjukdomen covid-19. Alla hittills bekräftade fall uppges vara personer som antingen har smittats utomlands eller har varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige.

WHO klassar utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa, och svenska regeringen har beslutat att klassa viruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Region Norrbotten uppger att de noga följer händelseutvecklingen när det gäller det nya coronaviruset. Förutom att Smittskydd Norrbotten regelbundet har avstämningar med Folkhälsomyndigheten uppges det finnas lokalt framtagna rutiner för hur ett fall av misstänkt infektion ska hanteras för att förhindra smittspridning.

Under en pressträff, som statsminister Stefan Löfven kallade till under måndagen, framhölls också att myndigheterna är förberedda och redo att agera om så krävs.

Med på pressträffen var inrikesminister Mikael Damberg, socialminister Lena Hallengren, Anders Thornberg, rikspolischef, Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska Taggar: