Risk för stubbkörning

TORNEDALEN: Nu har de första anmälningarna om kollisioner med stubbar och stenar inkommit till försäkringsbolagen.

För skoteråkare är kollision med stenar, stubbar och träd den absolut vanligaste skadeorsaken och det är också något som många förare ser som en stor risk, skriver försäkringsbolaget Svedea i ett pressmeddelande.
I en statistisk undersökning som försäkringsbolaget genomfört har drygt 4.000 skoterägare deltagit och 73 procent har angett att kollision med stubbar och stenar är en av de största riskerna med skoteråkningen.
Några tips att ta till vara på för att undvika en olycka är att ta det extra försiktigt innan det första rejäla tövädret, eftersom snön bär sämre då.
Läs av terrängen ordentligt om du kör där det inte är spårat och håll lägre hastighet om leden är opreparerad.

ANNONS

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.