Rondell i Pajala byggs 2013 enligt plan

PAJALA: Trafikverket planerar att bygga en rondell i  Shell-korsningen i 2013. Anledningen är Pajalas expansion och att det saknas säkra övergångspassager för fotgängare och cyklister enligt Trafikverkets projektledare.
Förstudien om en rondell i korsningen där riksväg 99 och 392 möts är klar sedan tidigare. Inom kort ska representanter från Trafikverket kommer att göra ett platsbesök i Pajala för att se över bästa möjliga lösning.
Korsningen är olycksdrabbad. Shells ägare Jan-Erik Funck säger att det inte är en dag för tidigt för en rondell och han hoppas att den får ner farten som för det mesta är väldigt hög.
– Den här sommaren har det varit rätt lugnt men det räcker att gå bakåt i tiden så skedde det olyckor var och varannan dag.

Publicerad i Svenska