Rustar upp vägen från Kaunisvaara

KAUNISVAARA: Avtalet mellan Northland Resources och Trafikverket gällande vägförstärkning mellan Kaunisvaara och Svappavaara har nu tecknats.

Det meddelade gruvbolaget i ett pressmeddelande på fredagen. Med de beslutade upprustningsåtgärderna kommer den 16 mil långa sträckan mellan gruvan och järnvägen hålla för transporter av upp till 5 miljoner ton järnmalmskoncentrat per år, med fordon med en bruttovikt upp till 90 ton, uppger Northland.

– Vi är glada att ha undertecknat detta avtal, som långsiktigt säkrar våra vägtransporter av järnmalmskoncentrat. Northland kan nu fortsätta att optimera och förbättra kapaciteten i väglogistiken, säger Peter Pernlöf, tillförordnad VD, i ett pressmeddelande.

Northland har tidigare haft dispens att köra med fordon på 90 ton, och dispensen har förlängts i och med detta avtal och de åtgärder som kommer genomföras. Med tyngre transporter följer ett förhöjt behov av drift och underhåll av vägarna, och Trafikverket genomför därför förbättringsåtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägarna. Vägarna uppgraderas också till klass 3, vilket innebär högre standard för vinterväghållning, halkbekämpning och vägunderhåll.

– Tack vare ett medfinansieringsavtal kan malmtransporterna på sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara få en hållbar och tillförlitlig lösning som klarar tunga transporter under de kommande åren”, sade Arnold Vonkavaara, regionchef vid Trafikverket.

Trafikverket kommer att ansvara för byggnation och genomförande av beslutade åtgärder. Northland kommer stå för cirka 10 procent av investeringskostnaderna. Det motsvarar 113 miljoner kronor fördelat över perioden 2015-2017. Northland kommer även kompensera Trafikverket för ytterligare vägunderhållskostnader med 6 miljoner kronor per år.

Vidare uppger Northland i sitt pressmeddelande att de avtalade åtgärderna grundar sig på en studie som genomfördes 2012. Northland och Trafikverket kommer att fortsätta genomföra studier och utvärderingar för att identifiera ytterligare logistikförbättringar.

Bland annat studeras möjligheten att dra en ny, kortare vägsträcka som skulle minska avståndet mellan Kaunisvaara och Pitkäjärvi med 30 km.

– Att transportavståndet mellan gruvan och omlastningsterminalen förkortas med 30 km enkel väg skulle innebära en minskning av både drift- och underhållskostnader samt omloppstider, och reducerar miljöbelastningen genom minskad bränsleförbrukning, säger Hans Nilsson, marknads- och logistikdirektör.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: