Sällsynt vattenskalbagge i Bottenviken

När paret av de ovanliga vattenlevande skalbaggarna påträffades var  de mitt under en parningsakt.  Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

När paret av de ovanliga vattenlevande skalbaggarna påträffades var de mitt under en parningsakt.
Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

NORRBOTTEN: Under sommaren har Länsstyrelsen genomfört undervattenskarteringar i Bottenviken. Marinbiologerna påträffade i samband med detta exemplar av den vattenlevande skalbaggsarten Hårig strimbock i Bottenviken i Piteå. Det är första gången som arten hittats i Sverige.
Skalbaggarna som hittades bestod av en hona och en hane. De påträffades mitt under parningsakten i en grund och skyddad vik.
Skalbaggen utgör en så kallad akvatisk art, och den har endast hittats i Finland och Kina hittills. Arten är rödlistad och fridlyst i Finland.
Kartläggningar av havsbottnar och vattenmiljöer i Bottenviken pågår även inom ramen för det svensk-finska Interreg-projektet SEAmBOTH.
I projektet samarbetar Länsstyrelsen Norrbotten med finska organisationer och myndigheter för att få mer kunskap om arter och livsmiljöer i den norra delen av Bottenviken och det marina område som förenar Sverige och Finland.

Publicerad i Svenska