Satsar på offentlig konst i Övertorneå

ÖVERTORNEÅ: Övertorneå kommun har under 2017 inlett en satsning på ny offentlig konst. Under åren 2018-2020 invigs flera nya offentliga gestaltningar i kommunen. Projektet kallas Konstens väg. 

En projekttävling har varit utlyst under sommaren 2017 och har lockat ett femtiotal konstnärer från hela Sverige. Den 22 november har en jury valt ut konstnären Chun Lee Wang Gurt till att uppföra den första gestaltningen längs konstvägen.

I juni 2018 öppnas den första sträckan av Konstens väg, som ska anläggas etappvis fram till 2020. Projektet Konstens väg är ett samarbete mellan Region Norrbottens Resurscentrum för konst och Övertorneå kommun. Konstvägens Etapp 1 A sträcker sig genom det tidigare järnvägsområdet i Övertorneå.

Under sommaren och hösten 2018 fortsätter Konstens väg Etapp 1B fyra kilometer söderut längs den tidigare järnvägens nedlagda banvall. Under 2019 genomförs Etapperna 2A och 2B med konststationer i Luppio och Hedenäset. De fyra stationerna kommer att ha olika teman. I Övertorneå och Luppio är det järnvägsepoken som gäller. I Luppio gestaltas den tidigare järnvägsbron med belysningar och i Hedenäset gestaltas Mobiltelefonins fader Östen Mäkitalo.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , ,