Satsar på smidigare väg på E10

NORRBOTTEN: Trafikverket ska bygga en ny väg på E10/E45 mellan Gällivare och Kiruna i höjd med Muorjevaarabacken. Vägavsnittet vid den långa backen utgör ofta problem för tunga ekipage som kan bli ståendes i backen vintertid. 

Den nya vägen kommer att byggas i något mindre brant terräng öster om den befintliga vägen och sträckan kommer uppgå till 2,7 kilometer. Den kommer att få ett extra körfält i norrgående riktning, ett så kallat stigningsfält som ska underlätta för omkörning av tunga fordon.

I april startar avverkning av skog där den nya vägen ska anläggas och själva vägbygget startar i juni.

Störningarna för trafikanterna blir måttliga, eftersom den gamla vägen kommer att vara öppen tills den nya vägen kopplas på, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Publicerad i Svenska
4 kommentarer om “Satsar på smidigare väg på E10
 1. P. skriver:

  Men tanke på hur ofta det oreras om just Muorjevaarabacken i radions trafikvarningar har jag svårt att förstå att den inte förbjudits för länge sedan.

  Men bättre sent än aldrig.

 2. Knapsu skriver:

  P: kan man förbjuda en backe att finnas?

 3. P. skriver:

  Knapsu: Ja.

 4. Knapsu skriver:

  P: okej! Ska prova att förbjuda backen på E4 mellan Sävisnäsvägen och Sävis.