Satsning på kompetensförsörjning

TORNEDALEN: Regeringen satsar på att utveckla näringsliv och offentlig verksamhet i hela landet. De senaste veckorna har regeringen tagit flera beslut för att utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Tillväxtverket fick den 21 december ett uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete mellan 2018 och 2020.

Uppdraget kompletterar ett erbjudande respektive uppdrag som getts till aktörer med regionalt utvecklingsansvar som involverar regionalt kompetensförsörjningsarbete i samarbete med kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer och myndigheter.

De regionalt utvecklingsansvariga ska också i alla län arbeta för att skapa effektiva strukturer för validering på regional nivå och medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning samt bidra till etableringen av lärcentra.

– Vi måste ta tillvara på all den kompetens som finns i Sverige, det är en förutsättning för jobb och hållbar tillväxt. Då måste både validering, vuxenutbildning och lärcentra finnas på många ställen runt om i vårt land och fungera bra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,
En kommentar om “Satsning på kompetensförsörjning
  1. från holmen skriver:

    för böveln…enligt mången politiker så är ju dom hitresta så väl utbildade så att det finns inga jobb för dom i Sverige…antar dock att det är lågutbildade svenskar som skall skolas och omskolas…