Satsningar på ekologiskt jordbruk ökar i Norrbotten

NORRBOTTEN: Under de senaste tio åren har det ekologiska jordbruket ökat i Norrbotten med drygt 68 procent, vilket motsvarar 1.886 hektar brukad jord. De KRAV-certifierade gårdarna i Sverige har till stor del att göra med den rådande utvecklingen.

Händelsen ses i allmänhet som mycket positiv för de svenska gårdarna. Efterfrågan av produkter där djur har behandlats rättvist och har begränsad klimatpåverkan har ökat under årens gång. Under år 2018 odlades 4.624 hektar av jordbruksmarken i Norrbotten ekologiskt. I jämförelse med år 2009 låg motsvarande andel mark på 2.758 hektar, vilket innebär en ökning på 67,7 procent.

Av hela Sveriges jordbruksmarker är 20,2 procent av dessa ekologiska. Regeringen har som mål att 30 procent av Sveriges jordbruksmarker ska vara ekologiskt odlade till år 2030.

Publicerad i Svenska