Ser orostecken trots stärkt ekonomi

TORNEDALEN: Sveriges ekonomi växer sig starkare, men fackförbundet Unionen ser orostecken.

Den bedömning som Unionen gör i en konjunkturrapport, som förbundet presenterar i dag, är att tillväxten i Sverige kommer att hamna på 2,7 procent i år och 2,9 procent nästa år.

Unionen bedömer att världsekonomin växer med knappt fyra procent i år och nästa, vilket innebär en snabbare tillväxt än under de senaste åren. Även världshandeln växer och närmar sig en ökning med fem procent i årstakt.

Men den positiva utvecklingen förutsätter att avvecklingen av den expansiva penningpolitiken sköts väl och att Krimkrisen inte trappas upp.

– Krisen i Ukraina kan om den trappas upp utvecklas till något som åter tar Europa tillbaka i en recession. Stora delar av Europa, inklusive Sverige, är beroende av Ryssland för sin energiförsörjning, säger Gösta Karlsson, chefsekonom på Unionen i ett pressmeddelande.

Den låga prisökningstakten gör att hushållen förbättrar reallönerna betydligt trots en långsammare löneökningstakt. Unionen bedömer att detta kommer leda till en än starkare ökningstakt i hushållens konsumtion framför allt vad avser kapitalvaror som bilar.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,