Sex av tio arbetsgivare slarvar med miljöarbete

NORRBOTTEN: I Norrbotten inspekterade arbetsmiljöverket den gångna veckan 74 arbetsställen i länet. På 45 av dessa ställdes sedan krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Det innebär att på 61 procent av de besökta arbetsplatserna ställer arbetsmiljöverket krav på att åtgärda brister i rutiner samt att bättre hantera olyckor och tillbud i verksamheten.

Drygt hälften av 1.650 inspekterade arbetsplatser landet runt, saknar rutiner för att fånga upp och lära sig av tillbud eller händelser som skulle kunna ha blivit allvarliga – och förhindra att de inträffar igen. Detta visar resultatet av arbetsmiljöverkets breda tillsynsinsats under den gångna veckan.
– Att engagera så många som möjligt i arbetet med att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är en av de vettigaste investeringar man kan göra. Alla vinner på det. Säkerheten och trivseln på jobbet ökar, vilket gynnar produktiviteten och kvaliteten på det man levererar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör i ett pressmeddelande.

På 61 procent av arbetsställen i Norrbotten ställer arbetsmiljöverket krav på att åtgärda brister i rutiner att hantera olyckor och tillbud i verksamheten.

Drygt hälften av 1.650 inspekterade arbetsplatser landet runt, saknar rutiner för att fånga upp och lära sig av tillbud eller händelser som skulle kunna ha blivit allvarliga – och förhindra att de inträffar igen. Detta visar resultatet av arbetsmiljöverkets breda tillsynsinsats under den gångna veckan.

 

 

I länet inspekterades 74 arbetsställen och på 45 av dessa ställdes krav på åtgärder. Tillsynskampanjen ingår som en aktivitet i den Europeiska arbetsmiljöveckan som uppmärksammas runt om i EU.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,