Sexton anställda berörs av neddragning

Boendet Orion på folkhögskolan blir kvar. Foto: Marianne Berglund

Boendet Orion på folkhögskolan blir kvar. Foto: Marianne Berglund

ÖVERTORNEÅ: – Jag skulle vilja säga att någon större oro inte har märkts. Det beror på att merparten fått erbjudanden om omplaceringar, säger Ann-Kristin Andersson, enhetschef på integration vid Övertorneå kommun.

Andersson kommenterar det faktum att vå boenden stängs. Det är Atlas på Tingshusvägen och Nova som hyrs av privatperson som stängs. Orion på folkhögskolan och Supernova på gamla lilla Länsmansgården blir kvar.
Neddragningen får naturligtvis konsekvenser vad beträffar personalsituationen.
Erbjudandet går vidare
Nyligen har förhandlingar med facken hållits.
– De allra flesta har erbjudits andra jobb som är vakanta för närvarande. Jobben finns inom hemtjänst, äldreboenden, en halvtid på fritidsgården, som fritidsledare och inom den öppenvårdsverksamhet för familjer med problem som individ- och familjeomsorgen startar nu i dagarna. Så det verkar lösa sig för rätt många om de nu tackar ja till de erbjudanden som de får, enligt Ann-Kristin Andersson.
Oklart för fem
Hon tillägger att en av handledarna och en föreståndare har fått jobb hos andra arbetsgivare, medan en föreståndare har erbjudits annat jobb inom kommunen. För fem handledare säger hon sig inte veta hur det har gått.
– Lagstiftningen har ändrats så det har varit mycket för både personalenheten och facket att sätta sig in i och trist är att vi ser ut att tappa en del unga som har utbildning då vi går efter turordningen.
Tror du att alla kommer att vara nöjda med de erbjudande till annat jobb som de fått?
– Om de inte är nöjda med det omplaceringserbjudanden som de har fått går erbjudandet vidare till någon annan.
Fortsatt verksamhet
För den fortsatta verksamheten vid Orion och Plus 18, behövs 16 handledare och två föreståndare, samt en integrationssamordnare och tre handledare för Plus 18-verksamhet och kvotflyktingar.
Det här innebär omflyttningar eftersom två boenden inte kommer att finnas kvar. Som läget ser ut nu sker förändringen från den 1 september.
– Allt är ju beroende på världsläget och om det blir en ny tillströmning av flyktingar till Sverige eller hur det kommer att se ut, säger Ann-Kristin Andersson.

 

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , ,