SJ vill inte satsa på Norrbotniabanan

NORRBOTTEN: SJ vill inte att Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå ska byggas de kommande tolv åren. 

SJ skriver i ett remissvar på planen för transportsystemet i Sverige 2018-2029 att de kraftigt förordar att utbyggnaden av Norrbotniabanan inte påbörjas under planperioden. Istället vill SJ att högsta prioritet läggs på att en bygga ut ett dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Sundsvall, så hela sträckan färdigställs under planperioden.

”För att uppnå största möjliga nyttor för de investerade pengarna måste utbygg-naderna ske söderifrån där volymerna är störst och för att inte skapa flaskhalsar under arbetet. SJ för-ordar därför kraftigt att utbyggnaden av Norrbotniabanan inte påbörjas under planperioden och att en utbyggnad till dubbelspår hela vägen Gävle-Sundsvall ges högsta prioritet och tidigareläggs så att hela sträckan färdigställs under planperioden”.

Enligt Norrbotniabanan ab:s och Norrbotniabanegruppens gemensamma  yttrade över planförslaget har regeringen tidigare varit tydlig med att den första delsträckan, Umeå-Dåva, ska påbörjas under 2018.

NBBAB och NBBG önskar i yttrandet att planeringen till Luleå påbörjas år 2020/2021 i direkt anslutning till de färdigställda järnvägsplanerna till Skellefteå. Samt att hela banan ska vara klar till 2030.

I yttrandets sammanfattning skriver de vidare: ”NBBAB och NBBG vill att det tydligt framgår i den nationella transportplanen att de gränsöverskridande transporterna i Haparanda–Torneå säkerställs på ett tillfredsställande sätt”.

Under våren 2018 kommer regeringen att ta beslut om hur den nationella planen ska se ut.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska
11 kommentarer om “SJ vill inte satsa på Norrbotniabanan
 1. tireb68 skriver:

  det är precis som vanligt…..Norrbotten kommer i sista hand 🙁

 2. Mad Max skriver:

  Någon som blir förvånad? Nej,tänkte just det!

 3. Bitter skriver:

  Ingen idé att bygga den om 12 år, då är vi redan ”Stockholmare”.
  Norrbotten borde rösta för självständighet.

 4. från holmen skriver:

  lite folk då krävs mindre service…dessutom fattas det kosing till nybggnad av rälstrafik..

 5. Justitia skriver:

  Behövs ingen Norrbotniabana. Staten får ju ut råvarorna från Norra kolonin. Persontrafik irrelevant.

 6. egenföretagare skriver:

  Hade Norrbotten vart självständigt så hade Norrbotten vart en av dom rikaste i världen. Vi hade haft överproduktion av el och väldens bästa kvalité på stål och inte tala om skogsbrukets betydelse. i jämförelse så hade södra Sverige vart ett u land.tänk på de nästa gång ni går till val.

 7. kisumisu skriver:

  Vi borde ha val om självständighet.

  Skulle vara spännande i alla fall se hur resultatet skulle bli om inte annat.

  Har en känsla att om vi var självständiga skulle vi få inflyttning av mer folk.

 8. Nickname skriver:

  Vad kan Tornedalen erbjuda resten av Norrbotten ifall Norrbotten ska bli självständigt? Vill malmfälten och kusten ha med Tornedalen? Kanske Kiruna och Jokkmokk ska bli självständiga. De försörjer ju stora delar av länet.

 9. Stefan Hedesand skriver:

  Nickname Vi erbjuder ju arbetskraft till malmfälten , utan tornedalen skulle det inte vara mycket till verksamhet i gruvorna. Är det bara kirunabor och Gällivarebor som jobbar i gruvnäringen enligt dig ?

 10. Nickname skriver:

  Enligt mig så jobbar människor från olika delar av Sverige i malmfältens gruvor. Tornedalen var, förr i tiden, en stor leverantör av bra arbetskraft. Även jag är arbetskraft från den delen av Sverige. Idag är leveransen av arbetskraft från Tornedalen högst marginell. Tornedalen drar sina sista andetag och det är verkligen tråkigt även för oss som flyttat och sålt det vi hade i Tornedalen. Tornedalen kan ju få ett uppsving då det finns några miljoner människor som måste fly undan torkan i Afrika. Så det finns även ljuspunkter i mörkret. En dag kanske alla igenvuxna åkrar får liv igen.

 11. rex skriver:

  Men vad menas i alla dessa kommentarer?? de flesta högutbildade vill ju flytta söderut där jobben finns för dem. De som blir kvar är oftast föräldrar till de högutbildade samt de barn till dem som inte har plats på toppjobben i Stockholm. F.ö. tycker jag att det är fel att driva resonemang om delning av Sverige vi ska hålla ihop, alla behövs i de olika delarna i landet!