Ska generera anställningar

HAPARANDA: Haparanda kommun och Arbetsförmedlingen i Haparanda har ingått i samarbete på ett gemensamt projekt med syfte att få nyanlända och långtidsarbetslösa i sysselsättning.

– Framför allt gäller det långtidsarbetslösa och de inskrivna i vad vi kallar för jobb- och utvecklingsgarantin, då är man ju arbetslös och har gått en lång tid utan sysselsättning, säger Per-Anders Ruona, chef på Arbetsförmedlingen, Haparanda.

Projektet har startat den första juni och ska pågå till åtminstone den sista maj nästa år.
– Vi har en målsättning att det ska pågå ett år. Det är möjligt att vi kanske förlänger det ytterligare en tid så att vi har det pågående till sista december 2018. Sedan hänger det givetvis ihop med vilka ekonomiska förutsättningar vi har, säger Per-Anders Ruona.

Möjliga arbetsplatser innefattar kommunens alla verksamheter, förutom de som regleras av villkoren för extratjänster.
Deltagarna startar till att börja med en månads praktik som sedan övergår till subventionerade anställningar genom exempelvis instegsjobb, nystartsjobb och utvecklingsanställning. Totalt inkluderar projektet 15 årliga platser och efter att perioden löpt ut är målsättningen att projektet har lett till vidare anställning.
– Tanken och det översiktliga målet är att fyrtio procent ska vidare till en anställning inom de behov och platser som kommunen själv har, eller till andra alternativa arbetsgivare där man behöver rekrytera personal, säger Per-Anders Ruona.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,