Ska kartlägga harrens lekområden

TORNEDALEN: Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten samarbetar i ett nytt projekt som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten för att bevara och stärka den havslekande harren i Bottenviken och Norra Kvarken.

Fiskare som drar upp harr längs med kusten uppmanas att bidra med kunskap till projektet som Länsstyrelserna hoppas på ska kunna röna ut fler lekplatser och mer kunskap om hur havsharrens liv ser ut. En beskrivning av de miljökrav som havsharren har för lek och uppväxt i kustområdet kommer också att arbetas fram.
De fynd som finns av lekområden i Bottenviken och Norra Kvarken är de enda kända observationerna i världen som bevisar att harren faktiskt leker i havsmiljö. Men kunskapen om den havslekande harren är mycket begränsad och det finns endast två kända lekplatser i havet. Men med tanke på mängden harr, i framförallt Norrbotten, bör det finnas betydligt fler än så, skriver Länsstyrelsen på sin hemsida.
Fiskare som har fiskat har uppmanas att höra av sig till Länsstyrelsen och dela med sig av informationen eftersom förekomsten kan vara en indikation på att lekområden kan finnas i närheten.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN Taggar: ,
3 kommentarer om “Ska kartlägga harrens lekområden
 1. Fiskarn skriver:

  Visst finns det många lekplatser i havet det är bara att fråga yrkesfiskare och flitiga fritidsfiskare.
  Jag har mycket svårt att förstå varför då harren inte har något ekonomiskt värde för någon idag. På 60-talet fiskades en heldel harr med spö och fluga och en s.k harrbräda med många flugor vilket sägs vara förbjudet idag,möjligen är det så men harren är i det närmaste ointressant i vår skärgård.
  Nyfångad kan man äta den som substitut om man inte lyckats fånga annan fisk men ingen kulinarisk rätt lär det någonsin bli oavsett tillagning.
  Det ekonomiska värdet är väl jobb på Länsstyrelsen…..

 2. rex skriver:

  Verkligen bra, Kanske inte bra om man enbart låter bottentrålning. Ja vad jag hört även på grunda vatten i vikarna mellan Kalix o Haparanda skärgård! Troligen drabbas inte bara siken av detta bör gälla harren och annan fisk också.

 3. rex skriver:

  Fiskarn: Harren är en utsökt god fisk att grilla eller röka. Jag undrar hur en fiskare kan dra ner harren. Det är ointressant att du som eventuell fiskare har intresse av att skriva ner harren som en sämre fisk? Det är väl upp till var och en att avgöra! Man har ju ”Harrens dag” på flera ställen i riket!