Skador på mark orsakade av terrängfordon

NORRBOTTEN: Länsstyrelsen i länet planerar att genomföra tillsyn av terrängkörning på barmark i kommuner i länet. Vid en tillsyn i Arjeplogs kommun upptäcktes flera körskador från misstänkt olaglig terrängkörning. 

Antalet nyregistrerade skotrar och fyrhjulingar ökar i Sverige och det blir vanligare att ta sig fram på dem i skog och mark i olika syften.

Omfattande skador på naturen tillkommer dock, och det är dessutom inte lagligt att köra på alla platser i naturen.

Förutom för körning inom skogsbruk, jordbruk, vissa andra tjänsteärenden och i direkt samband med renskötselarbete krävs personlig dispens för all övrig terrängkörning på barmark. Det är till exempel förbjudet att köra till jaktkojor eller köra runt och jaga från terrängfordon. Detta regleras av jakt- och terrängkörningslagstiftningen. Personlig dispens kräver särskilda skäl och söks hos Länsstyrelsen.

Olaglig terrängkörning kan ge böter eller fängelse.

Under jaktperioden får jaktlag som har fällt björn eller älg förflytta djuret med hjälp av terränghjuling enklast belägna bilväg för vidaretransport.

Men föraren rekommenderas att ta lämpligast möjliga väg för att undvika stora och svårläkta skador på exempelvis myrmark eller andra känsliga miljöer som kan förstöras av terrängfordon.

 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala