Skillnader i ungas val av vidare studier

TORNEDALEN: En lägre andel ungdomar påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan. Universitetskanslersämbetet, UKÄ har under 2017 analyserat i vilken utsträckning unga påbörjar en högskoleutbildning, vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner samt vid olika åldrar.
Större andel unga födda 1993 påbörjar högskolestudier än de som är födda 1998. Och andelen kvinnor är större än andelen män.
I Haparanda påbörjade 25,9 procent födda 1993 högskolestudier. Av dem är 39,7 procent kvinnor och 13,1 procent män.
Bland ungdomar födda 1998 var andelen betydligt lägre. Endast 6,5 procent påbörjade högskolestudier i fjol, andelen kvinnor var 12 procent, och andelen män var 3 procent.
I Pajala ser mönstret liknande ut. Där påbörjade 24,7 procent av personer födda -93 högskolestudier i fjol. Andelen kvinnor var 34,8 procent och andelen män 11,4 procent.
Av personer födda -98 var andelen 9,7 procent och av dem var 12,5 procent kvinnor och 6,7 procent män.
Bland Övertorneåborna som är födda 1993 påbörjade 29,3 procent högskolestudier. Av dem var så många som 44,4 procent kvinnor och betydligt färre 17,4 procent var män.
Bland personerna födda 1998 påbörjade 11,9 procent högskolestudier. Varav 11,5 procent var kvinnor och 12,2 procent var män.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska