Skjuter till pengar för kommuners krisberedskap

TORNEDALEN: Sveriges kommuner och landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ingått i en överenskommelse som syftar till att stödja landets kommuners krisberedskap inför den nya mandatperioden 2019-2022. Överenskommelsen innebär 1,2 miljarder kronor. 

Eftersom att det är kommunerna som till stor del ansvarar för merparten av de samhällsverksamheter som måste fungera vid krissituationer är det viktigt att kommunerna har en bra krisberedskap, anser SKL.

Något som understryker behovet av en stärkt krisberedskap är sommarens skogsbränder.

Klimatförändringar, sårbarheter i den tekniska infrastrukturen, informationssäkerhet och terrorism är exempel på utmaningar som ställer krav på en bättre beredskap, menar generaldirektören på MSB, Dan Eliasson.

 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala Taggar: , ,