Skogsbolagen Billerud och Korsnäs går samman

KALIX: Företaget Billerud, med fabrik i bland annat Karlsborg, och Korsnäs ska gå samman.

Tillsammans bildar Korsnäs och Billerud ett företag som omsätter 20 miljarder kronor och har 4.400 anställda. Rent tekniskt sker samgåendet genom att Billerud köper Korsnäs av Kinnevik. Som ersättning för Korsnäs får Kinnevik 25 procent av rösterna i det nya bolaget och 2,7 miljarder kronor i kontanter.

Det nya bolaget som ska heta Billerud Korsnäs kommer att vara en stor aktör inom förpackningsmaterial, baserade på nyfiber. Samgåendet beräknas ge samordningsvinster på cirka 300 miljoner kronor per år.

Billeruds nuvarande vd Per Lindberg blir vd i det nya bolaget.

Affären väntas bli slutförd i oktober och förutsätter att konkurrensmyndigheter och bolagsstämma lämnar sitt godkännande.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , , ,