Skogsstyrelsen varslar om uppsägning

TORNEDALEN: Under torsdagen varslade Skogsstyrelsen 124 anställda om uppsägning. Varslet är uteslutande kopplat till den minskade budgeten från regeringen för 2019 och tjänsterna som berörs är fördelade i olika delar av landet.

Regeringen fattade beslut att inför 2019 avsluta arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb som letts av Skogsstyrelsen, men även att dra ned budgeten för ersättning till markägare som fått skog formellt skyddad till en tredjedel. Även den nationella inventeringen av nyckelbiotoper har avslutats. Som en konsekvens av att uppdragen försvinner behöver Skogsstyrelsen spara in drygt 50 miljoner under 2019.
Skogsstyrelsen har i dag nära 800 tillsvidareanställda fördelat på kontor i hela landet. Myndigheten finns i samtliga län och varslet berör mellan fem till elva tillsvidareanställda i alla län utom i Västernorrland.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: