Söker experimentella pilotprojekt

NORRBOTTEN: Region Norrbotten utlyser tre miljoner kronor för pilotprojekt.

Syftet är att projekten ska främja förutsättningar för tillkomsten av nya innovativa produkter, tjänster, arbetssätt, metoder och upplevelser med utgångspunkt i kulturella och kreativa näringar (KKN). Det vill säga stärka Norrbottens innovations- och attraktionskraft samt hållbara tillväxt.

På Region Norrbottens hemsida framgår vidare att pilotprojekten bör vara av ”experimentell karaktär, där möjlighet ges att testa nya gränsöverskridande idéer i skärningspunkten mellan olika typer av verksamheter”.

Ansökan om finansiering ska vara inne senast den 16 april.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,