Sparar genom att minska politikerplatser

HAPARANDA: Antalet ledamöter i Haparandas kommunfullmäktige är i dagsläget 35. Efter valet 2018 kommer antalet att utgöras av 31 ledamöter.
Minskningen grundar sig på ett beslut fattat av kommunfullmäktiges sista sammanträde i december 2017.Detta efter att kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda och komma med förslag gällande antalet ledamöter. En ledamot i fullmäktige kostar 36.616 per år.
Att minska antalet politiska ledamöter till 31 ger en besparing för kommunen på 146. 464 kronor per år.
Ytterligare besparingar tillkommer för material som exempelvis surfplattor, ersättningar av förlorad arbetsinkomst vid sammanträden samt besparingar för politikerpension.
Det som styr att antalet blir 31 är bestämmelser i kommunallagen och grundar sig på hur många röstberättigade som finns i kommunen. Enligt valmyndigheten fanns 7.817 röstberättigade i Haparanda kommun den första mars 2017.
En emot minskning
Beslutet att minska ledamöterna fattades efter en votering. Den begärde Pekka Hyötylä (V) som föreslog att 35 ledamöterna skulle behållas. Kommunstyrelsens förslag vann dock, Hyötyläs förslag fick endast bifall av honom själv.
I samband med beslutet fick gruppledarna i de olika partierna i uppdrag av fullmäktige att revidera arvodesreglementet samt reglerna för kommunalt partistöd och redovisa förslagen till fullmäktige före valet i höst.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,
6 kommentarer om “Sparar genom att minska politikerplatser
 1. från holmen skriver:

  hur skall man tolka detta, kommunenär tvungen att spara in pengar och då drabbar det hierarkin i toppen, märkligt. Tidigare när miljoner skulle spara så drabbade det dom lägst ner hierarkin..Nu kan vi bara vänta på nästa åtgärd var skall kommunen spara? Blir det månne skattehöjningar..Avgiftshöjningar… för att slippa spara?

 2. JJ skriver:

  Behövs verkligen 31 st? Känns ju som vissa lekmän borde kolla i sin spegel och fokusera mer på politiken i stället för att ha för många järn i elden. Vara med i föreningar och vara politiker samt arbeta(vara egenföretagare)….Fokusera rätt…

 3. kjell g skriver:

  Det finns mer att spara om man får en ändring i kommunallagen.

 4. bodiddely skriver:

  Hur var det med dom på resursverkstan?

 5. Borg skriver:

  Använd kniven iställetför osthyveln minska till 21 st direkt. Ytterligare 366’ mer in i kassan dessutom.
  Tror samtidigt att kompetensen höjs och det blir bättre arbetsklimat för dom förtroendevalda politikerna som blir kvar.

 6. lothar skriver:

  Håller med sign. Borg

  Kompetensen skulle höjas avsevärt. Många drar benen efter sig och inte uträttar särskilt mycket. Många är bara där för arvodets skull.