Stänger gång-och cykelväg tillfälligt i Haparanda

HAPARANDA: Cykelvägen under järnvägsbron som löper över Köpmansgatan, väster om centralorten kommer att vara helt avstängd för både fotgängare och cyklister från och med idag, torsdag den 22 augusti till och med fredagen den 6 september på vardagar mellan klockan 07-16. 

Anledningen till den tillfälliga avstängningen är att Trafikverket kommer att genomföra reparationsarbeten på järnvägsbron. Vägen kommer att vara öppen för fotgängare och cyklister på kvällstid och under helgerna.

Bilister påverkas inte av arbetena, renovering av Köpmansgatan, från Kranvägen till Grankullevägen genomfördes i fjol.

 

Publicerad i Svenska