Starkt stöd för svenska livsmedel

NORRBOTTEN: En undersökning av Coop visar att majoriteten av medlemmarna vill stödja svenskt lantbruk genom att välja svenskt kött.

Undersökningen utfördes i augusti, alltså efter årets torra sommar som har ställt till det för jordbrukarna. Exakt hur uppges ännu vara oklart.

Men om sommarens foderbrist leder till minskat utbud nästa år, och därmed högre priser på svenskt kött, har över 50 procent uppgett att de kommer handla lika mycket, eller mer, svenskt kött som idag.

Ungefär var fjärde har svarat att de kommer att byta ut nöt- och fläskköttet mot kyckling och fisk och drygt var tionde kommer att byta till vegetariska alternativ. Bara åtta procent vill byta ut svenskt kött mot utländskt.

Sju av tio medlemmar har svarat att de kan tänka sig att betala mer än idag för svenska jordbruksprodukter om prishöjningen går tillbaka till svenska lantbrukare. ”Detta är ett mönster som gäller både nöt-, fläskkött, mejeri- och spannmålsprodukter”.

Undersökningen baserar på drygt 1.100 svar.

 

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,