Stöldmisstänkt polis nekar till brott

En polis i Tornedalen har anmälts för egenmäktigt förfarande och stöld. Den misstänkta polisen säger till HB att denne inte har gjort något fel utan har avverkat sin egen skog.
Åklagarmyndighetens enhet för polismål har inlett förundersökning mot en polis för egenmäktigt förfarande och stöld i en kommun i Tornedalen.
Enligt uppgift till HB gäller det avverkning av en bysamfällighets skog som har gallrats personligen av polisen och sålts, utan att samfälligheten ska ha fått några pengar.
Polisen vill inte kommentera själva anmälan men säger till HB att det är den egna skogen som har gallrats. Och att förtroendeuppdraget som ordförande i byns samfällighetsförening har fullföljts. Polisen menar även att ingen delgivning om misstanke om brott har getts.
Polisen blev avsatt som ordförande i byaföreningen i början av augusti.

TORNEDALEN: En polis i Tornedalen har anmälts för egenmäktigt förfarande och stöld. Den misstänkta polisen säger till HB att denne inte har gjort något fel. Åklagarmyndighetens enhet för polismål har inlett förundersökning mot en polis för egenmäktigt förfarande och stöld. Enligt uppgift till HB gäller det avverkning av en bysamfällighets skog som har gallrats av polisen och sålts, utan att samfälligheten ska ha fått några pengar.

Polisen vill inte kommentera själva anmälan men säger till HB att det är den egna skogen som har gallrats och att uppdraget som ordförande i sämfälligheten fullföljts. En post polisen fick lämna i början av augusti.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala Taggar: