Stora viltbetesskador på skog

TORNEDALEN: Skador på tallskogen i Norrland orsakade av vilt ökar. Skogsstyrelsen har sammanställt skadorna i en årlig inventering som visar en omfattning på skador som aldrig tidigare noterats.
En snörik vinter och mycket älg bedöms vara orsakerna till skadorna som varje år orsakar stora förluster för skogsbruket.
Skadorna innebär vanligtvis inte att tallen dör men leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren.
Tidigare i somras presenterades resultaten från älgbetesinventeringen (Äbin) från övriga delar av Sverige, nu visar alltså inventeringarna från Norrland att skadorna fortfarande är för höga. Av de 19 inventerade älgförvaltningsområdena klarade inget gränsen för godkänt.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska