Exploatör i Haparanda betalar trafiklösning

HAPARANDA: Två underskrivna avtal gör nu att bostadsområdet Stadsviksstrand norr om Ikea kan börja byggas. Men exploatören Mattias Styrman får betala trafiklösningarna på riksväg 99.

På en vid platsen breddad riksväg 99 ska två belysta passager med refuger byggas. Dessa ska samordnas med både Trafikverkets GC-vägar och kommunens GC-vägar.

Efter flera år av överklagningar gör nu de två avtalen det möjligt för exploatören Mattias Styrman, RYM Exploatering ab, att börja bygga på båda sidor om riksväg 99 – i höjd med Marielundsskolan norr om centrala Haparanda.

De båda andra parterna i avtalen är Haparanda stad som ska ta fram bygghandlingar. Trafikverket som ska stå för drift och underhåll av de ”trafiksäkerhetshöjande” åtgärderna.

Exploatören Mattias Styrmans tidigare planer har varit att området exploateras i etapper med start söderifrån.
Idag vilar han på hanen.
– Jag har velat avvakta marknaden och marknadsläget. Jag måste se strikt ekonomiskt på det här. Jag har dessutom fullt upp med annat.

Trafikverket motsatte sig från början en sänkning av hastigheten 70 på riksväg 99 med argumenten att vägen är ett riksintresse och att sänkt hastighet påverkar trafikflödena längs hela riksväg 99. Länsstyrelsen avvisade denna överklagan, men slog fast att innan planen börjar gälla, krävs att kommunen och Trafikverket löser trafiksituationen. Hit hör att hastigheten sänks till 50 eller 60 kilometer i timmen.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,
En kommentar om “Exploatör i Haparanda betalar trafiklösning
  1. Haparandabo skriver:

    Bara det inte blir ett nytt Skönvik