Styrman fick rätt i Mark- och miljödomstolen

HAPARANDA: Mattias Styrman, ägare av RYM Markutveckling ab, får rätt av Mark- och miljöstolen i en tvist mot Haparanda stad.

I sin dom avslår domstolen överklagandena som gällde Lantmäteriets fastighetsbildningsbeslut. Även Lantmäteriets beslut om ersättning upphäver domstolen och återvisar ärendet för förnyad handläggning.

Tvisten mellan Mattias Styrmans bolag RYM Markutveckling Ab och kommunen har pågått i fem år. Bakgrunden är i korthet att kommunen ansett, och anser, att man inte haft något ansvar att sköta driften gällande gator och belysning på bostadsområdet. Detta har Styrman motsatt sig och också stämt motparten Haparanda stad för att få ersättning för de driftskostnader som uppstått.

Haparanda stad har nu på sig till den 24 juli för en eventuell överklagan.

Publicerad i Haparanda, Svenska