SVA efterlyser fästingar för analys

NORRBOTTEN: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ber om hjälp med att samla in fästingar från Norrland.

Fästingen får gärna ha suttit på antingen tama eller vilda djur, eller människa. Alla fästingar som skickas in till SVA kommer att artbestämmas och analyseras för att undersöka om de bär på smittor – och i så fall vilka.

SVA uppger i ett pressmeddelande att klimatförändringen går fortare och är mer omfattande i norr än i övriga världen. Samt att utbredningen av fästingar, som är effektiva smittbärare,  påverkas av klimatförändringen. Fästingar uppges nu även ha hittats på renar.

Många arter kan överföra infektioner till människor , däggdjur och fåglar.

Betydelsen av den nordliga spridningen av fästingar och sambandet med fästingburna sjukdomar är dock inte helt klarlagd. Forskarna vid SVA hoppas därför att många i norr skickar in de små blodsugande djuren till dem.

– Gärna så långt norrut i landet som det går att hitta fästingar. Om det visar sig att den inskickade fästingen är av annan typ än vanlig fästing så kommer vi att lämna personligt svar. Svaren kommer så snart artbestämningen är klar. Vi kommer också under senhösten-vintern att redovisa de totala resultaten av insamlingen, säger forskaren Ann Albihn.

Anvisningen är: Fästingen förpackas i väl försluten plastpåse, i folie, eller i ett rör eller burk med lock. Fästingen får vara levande eller död. Flera exemplar får skickas in. Först ska man dock fylla i ett formulär på SVA:s webb med olika uppgifter om sitt fynd. Glöm inte märka förpackningen med samma kod som du själv skriver in på webben”.

Insamlingen pågår till den sista oktober.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,