Svar om älven

TORNEDALEN: Just nu och fram till den 1 november pågår en enkät där allmänheten, verksamhetsutövare eller andra som är intresserad av vattenmiljöerna i Torneälvens vattendistrikt har möjlighet att ge sina åsikter. 

Enkäten har tagits fram av Gränsälvskommissionen i samarbete med de regionala myndigheter som ansvarar för förvaltning av Torneälvens internationella distrikt. Genom länsstyrelsen i Norrbottens hemsida kan enkäten fyllas i anonymt på elektronisk väg.

Svaren blir sedan till hjälp för att utröna vilka frågor som är viktigast att utveckla i Torneälvens avrinningsområde. Samt vad för frågor distriktet ska prioritera i en samverkan de kommande åren.

Distriktet omfattar Torneälven, Muonioälven, Könkämäälv, biflöden samt kustområdet utanför Torneälvens mynning.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala Taggar: , , ,