Svensk överklagan av ökad Outokumpu-produktion avvisas

outokumpu(1)

Vasa förvaltningsdomstol avvisar Sveriges överklagan av Outokumpus begärda produktionsökning. Foto: Pirita Jaako

TORNEÅ: Sveriges överklagan av Outokumpus begärda produktionsökning, ogillas nu av Vasa förvaltningsdomstol. Däremot ställs krav på skarpare kontroll och reglerade utsläpp av kvicksilver.

Den drygt två år långa processen hos domstolen är nu avslutad. I beslutet ingår att Regionförvaltningsverket i Norra Finland slagit fast att höjden på skorstenarna hos ädelståljätten i Torneå ska regleras. Gränsvärden ska inte överstigs inom ”utsläppens influensområden”, vilket innebär att utsläpp inte ska landa i mätningsområdet för luftföroreningar i Torneå.

David Berggård, miljöingenjör vid länsstyrelsen, anser att det här är ”ett förlegat synsätt” – och säger sig inte vara förvånad över att Sveriges överklagan ogillades.

– Antingen har man reningsteknik eller inte, höjda skorstenar innebär bara att utsläppen sprids i ett större område. En skillnad är att BAT (bästa tillgängliga teknik) är miniminivå i Sverige, medan det i Finland anses att om man lever upp till den, där är det bra, säger han till NSD.

Förvaltningsdomstolens beslut innebär att Outokumpu ökar sin produktion, och utsläpp, enligt planerna.

I beslutet åläggs ädelståljätten dock skarpare kontrollkrav än i ursprungstillståndet, Krav på reglering av kvicksilverutsläpp har nu tillkommit. Outokumpu tillåts släppa ut 400 kilo per år.

Däremot bortser domstolen från länsstyrelsens krav på minskade utsläpp av svavel- och kväveoxider som berör Haparandaområdet. Domstolen går också på Outokumpus linje att inte vidare utreda den gasförening osmiumtetroxid som enligt ett forskarteam från Luleå och länsstyrelsen finns i näringskedjan; detta efter undersökningar av råttor från Riekkola.

 

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,