Svenska ägg fria från fipronil

NORRBOTTEN: Livsmedelsverket har analyserat ägg från 22 producenter utan att finna det otillåtna ämnet fipronil.

Fipronil är ett  förbjudet bekämpningsmedel som har använts i flera länder för att bekämpa löss och fästingar hos värphöns.

Analyserna har pågått under augusti-september och sker inom ramen för den svenska kontrollen av restsubstanser i livsmedel. Under oktober-november kommer ytterligare prover från andra producenter att analyseras. Sammanlagt ska ägg från ett 80-tal äggproducenter analyseras under hösten.

En grossist i Sverige har fått leveranser av holländska ägg som visade sig innehålla fipronil. Dessa ägg uppges ha levererats främst till restauranger, men är spårade och stoppade.

Enligt Livsmedelsverket kommer cirka 95 procent av alla ägg som konsumeras i Sverige från svenska gårdar.

I Livsmedelsverkets restsubstanskontroll  ingår även analys av antibiotika, läkemedel, hormoner, tungmetaller, miljöföroreningar och mögelgifter.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: