Sverige kräver bredare utredning om vindkraft

TORNEÅ: En ny miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts och nu har Sverige gett sitt svar på den.

I svaret framförs kritik mot bland annat en bristande utredning om hur konsekvenserna påverkar den svenska sidan.

Inledningsvis planerades det bli 27 vindkraftverk vid Röyttä i Torneå, men nu har antalet minskats till 14. Två av dessa kommer, enligt den nya detaljplanen, att ligga alldeles intill den svenska gränsen.

Detta kritiseras av Länsstyrelsen i Norrbotten, som motiverar sin kritik med att dessa vindkraftverk ska läggas i ett område som inte avsatts för vindkraft i finska landskapsplanen. Dessutom har konsekvenserna av lokaliseringen inte utretts.

– Länsstyrelsen konstaterar vidare att det, trots tidigare påpekanden, saknas en konsekvensbeskrivning angående kulturmiljön på den svenska sidan, skrivs det i yttrandet som sammantällts av Naturvårdsverket.

Representanter för fritidsboende på närliggande öar och Haparanda Naturskyddsförening påpekar om brister i utredning om  bland annat skuggeffekter, påverkan på fritidsboende och uppgrumling av vattnet.

Dessutom saknar flera remissinstanser redovisning av hur hinderbelysningen kan påverka visuellt. Hinderbelysningen anses påverka bland annat turismverksamhet som enligt Staffan Svanberg, Bosmina ab, redan nu försvåras av hinderbelysning från befintliga vindkraftverk i Röyttä.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,
2 kommentarer om “Sverige kräver bredare utredning om vindkraft
  1. RoR skriver:

    Är det inte Finlands sak att styra sin landskapsbild efter deras behag. Kulturmiljön skulle kunna påverkas, ta då konsekvensbeskrivningen ifrån Seskarö o kolla upp det hela, för det förmodar jag att länstyrelsen har haft lika krav där. Ta cyklop dyk ner och iaktta botten när det stormar, man kan med lätthet balansera en biljardboll på en rund sten. Svanberg får väl dela ut svetsglasögon, så turisterna inte riskerar hornhinnan av hinderbelysning, eller är det laser. Ankdamm! Hjälp SF i stället

  2. Curt Widlund skriver:

    Flera vindkraftindustrier i Sverige har och är på gång mot konkurs. Sänd vindkraftverken i retur till producenten. Vindkraften i Norrland och Norra Finland kommer att få problem med isbildning och kan då leverera 0 W. Ledningsförlusterna mot södra Finland äter upp ytterligare 5 -7% energi antar jag. Kvar blir energi för att koka en kopp te.