Tagg: Länsstyrelsen i Norrbotten

Lär av erfarenheter från skogsbränder

NORRBOTTEN: Utvärdering av sommarens skogsbränder har lett till förslag på åtgärder.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Uppdaterade planer för Natura 2000-områden

TORNEDALEN: Länsstyrelsen i Norrbotten har på uppdrag av regeringen uppdaterat 56 stycken bevarandeplaner för Natura 2000-områden, med mer aktuell information samt nya bevarandemål för naturtyper och arter.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Hållbar matkonsumtion kan minska miljöavtryck

TORNEDALEN: Arbetet med Norrbottens regionala livsmedelsstrategi Nära mat pågår, där en rapport om klimatpåverkan av norrbottningarnas matkomsumtion tagits fram.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Bostadsbristen stor i länet

NORRBOTTEN: I tio av Norrbottens läns 14 kommuner råder bostadsbrist. I Pajala och Haparanda är det däremot balans – Övertorneå har till och med överskott.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Stort beslag av olagliga nät

NORRBOTTEN: Länsstyrelsens fisketillsyn har beslagtagit olagliga fiskenät på tio olika platser i skärgården utanför Kalix och Luleå. 

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: ,

Riktar kritik mot överförmyndare

PAJALA: Överförmyndaren i Pajala kommun får allvarlig kritik efter länsstyrelsens inspektion i maj i år.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , , ,

Skulle kunna spara hundratusentals kronor

TORNEDALEN: Med bättre planerade flygresor, bland annat genom tidigare bokningar, skulle Länsstyrelsen i Norrbotten kunna spara drygt 700.000 kronor.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Stort steg närmare beslut för Norrbotniabanan

UMEÅ/TORNEDALEN: Länsstyrelsen i Västerbottens län har i dagarna godkänt Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för järnvägsutredning 110, Umeå – Robertsfors.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Avslöjande björnbajs

TORNEDALEN: Snart lär de första björnobservationerna komma. Under vintern sover som bekant björnarna och är därför svårare än andra djur att följa med hjälp av spår i snön. För att få vetskap om förekomsten ska spillning från björnar samlas in.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,