Tagg: Outokumpu

Outokumpu planerar för nytt smältverk i Torneå

NORRBOTTEN: 19 november arrangeras ett samrådsmöte i Torneå med anledning av att Outokumpu Chrome Oy planerar att bygga ett nytt smältverk.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: ,

Outokumpu planerar satsning på nytt smältverk i Torneå

TORNEÅ: Stålbolaget Outokumpu utreder möjligheten att bygga nytt smältverk till anläggningen i Torneå.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Säkrar framtida arbetskraft genom utbildning

TORNEÅ: Stålfabriken Outokumpu i Torneå startar en utbildning för att rekrytera nya yrkesskickliga personer.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Outokumpu minskar med över 100 anställda i Finland

TORNEÅ: I Torneå handlar det om drygt 70 anställda.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Anställda gick ut från fabrik när arbetsgivare besökte

TORNEÅ: I torsdags gick de anställda vid Outokumpus fabrik i Torneå ut i protest mot MBL-förhandlingar.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Outokumpu planerar stor minskning av antalet arbetstillfällen i Torneå

TORNEÅ: Outokumpu kommer att minska högst 90 jobb i Torneå i samband med MBL-förhandlingar, rapporterar Yle.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Vindar från Outokumpu ger förhöjda kromhalter

HAPARANDA: Enligt färska mätresultat från 2013 påverkar Outokumpus utsläpp ”endast lite” utomhusluftens partikelhalter. Men kromhalterna är nu högre än vid tidigare mätperioder.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,

Mer malm än tidigare känt

KEMI: Outokumpus gruva i Kemi har 50 procent mer malmreserver än vad som tidigare beräknats.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Outokumpu kan minska med totalt 1.000 jobb

TORNEÅ: Stålkoncernen Outokumpu kan komma att minska personalen med totalt 1.000 anställda i hela Europa.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Gillar byte till naturgas – men byggprocess oroar

TORNEÅ: Faktumet att Outokumpu kan börja använda naturgas istället för kol och olja uppges som en positiv effekt av naturgasterminalen som planeras till Röyttä.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , , ,

Arbetsolycka på Outokumpu

TORNEÅ: Tidigt på fredag morgon skedde en olycka i Outokumpus fabrik i Torneå. En anställd kom i kläm när han skulle rengöra en maskin.

Publicerad i Haparanda Taggar: , , ,

Inga förhöjda metallhalter i vattnet utanför Outokumpu

TORNEÅ: Enligt Outokumpu visar prover från havsområdet utanför Torneå att metallhalten är lägre än kvalitetskraven för dricksvatten.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Nytt ferrokromverk igång

TORNEÅ: Nyligen invigdes det nya ferrokromverket vid Outokumpu i Torneå.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Outokumpu ska minska med 2.500

TORNEDALEN: Till följd av minskad efterfrågan på rostfritt stål tvingas nu den finska ståljätten göra sig av med 2.500 tjänster globalt. I Finland berörs ett 30-tal tjänster.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Planerad terminal ska sänka kostnaderna

TORNEÅ: En planerad naturgasterminal i Röyttä, Torneå, ska sänka kostnaderna för industrin.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , , ,

Luftmätningar inleddes i Riekkola

HAPARANDA: Stålbolaget Outokumpu har låtit installera en mätstation i Riekkola, detta för att se hur deras verksamhet påverkar luften i rekreationsområdet.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Torneå stad pekar på spekulationer

TORNEÅ: Torneås svar om det svenska överklagandet om Outokumpus nya miljötillstånd har skickats in.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Osäkert om Sverige har rätt att överklaga miljötillstånd

TORNEÅ: Nya gränsälvsöverenskommelsen trädde i kraft efter att processen med Outokumpus miljöansökan inletts – därmed är det oklart om Sverige har rätt att överklaga.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Förhöjda halter av kvicksilver och krom

HAPARANDA: 15 gånger högre kromhalt och tre gånger förhöjda kvicksilvervärden. Det uppges mätningar vid Riekkolaområdet i Haparanda ha uppvisat.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

FRIA ORD: Det behövs en ärlig debatt om miljön

FRIA ORD: Den offentliga debatten om miljöeffekterna av Outokumpus fabriker i Torneå har varit livlig. Det är bra att man debatterar eftersom man på det sättet kan hitta svar på frågorna. Debatten ska emellertid vara ärlig och hålla sig till

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Öppet möte om Outokumpu

HAPARANDA: På tisdag den 16 oktober är det dags för ett öppet möte angående Outokumpus utsläpp och hälsoläget i kommunen.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

FRIA ORD: Vi vidhåller vår linje om utsläpp

FRIA ORD: Kommunledningen i Haparanda har agerat och vår hållning har varit den samma hela tiden, i Outokumpufrågan.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Svenska Taggar: ,

FRIA ORD: Vi vill se överklagan av Outokumpus ökade utsläpp

FRIA ORD: Outokumpu ligger i omedelbar närhet till Haparanda och påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Därför accepterar inte vi de föreslagna utökade utsläppsvärdena från stålverket!

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Klart med tillstånd för Outokumpu

TORNEÅ: Regionförvaltningsverket, RFV, i norra Finland har nu beviljat tillstånd för Outokumpus ökade verksamhet i Torneå.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Outokumpus ansökan om ökade utsläpp snart klar

HAPARANDA: Stålbolaget Outokumpus ansökan om att få öka utsläppen i luft och vatten är i slutskedet. Om några dagar blir beslutet offentligt.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,