Tagg: Reporäntan

Reporäntan förblir oförändrad

TORNEDALEN: Reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Reporäntan oförändrad

TORNEDALEN: Den svenska konjunkturen är stark och inflationen är vid målet på två procent. Prognoserna är i princip oförändrade sedan det penningpolitiska beslutet i september. Därför har direktionen i likhet med föregående prognos beslutat att hålla reporäntan oförändrad på –0,50 procent. 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala Taggar: ,

Lämnar reporäntan orörd

TORNEDALEN: Riksbanken gör inga förändringar på reporäntan, som för närvarande ligger på -0,50 procent. Detta trots att konjunkturen är stark och inflationen är tvåprocents-målet.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Reporäntan förblir oförändrad

TORNEDALEN: Trots högkonjunktur och hög inflationstakt lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på -0,50 procent, där räntan legat sedan mars 2016.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Sänker reporäntan till -0,35 procent

TORNEDALEN: Riksbanken har beslutat att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procent för att säkerställa fortsatt stigning av inflationen.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Oförändrad reporänta hos Riksbanken

NORRBOTTEN: Riksbanken har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. En förhoppning är att  inflationen genom åtgärden ska närma sig målet 2,0 procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan sänks

NORRBOTTEN: För att bidra till att inflationen stiger mot två procent har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Reporäntan hålls oförändrad

TORNEDALEN: Beslut har tagits på onsdagen om oförändrad reporänta på en procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Lämnar reporäntan på 1,0 procent

STOCKHOLM: Med en fortsatt svag tillväxt i ekonomin och lågt inflationstryck, beslutade Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter

TORNEDALEN: En svag konjunktur gör att Riksbanken sänker räntan.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,