Tagg: Riksbanken

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

NORRBOTTEN. Riksbanken har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 %.

Publicerad i Svenska Taggar: ,

Lämnar reporäntan orörd

TORNEDALEN: Riksbanken gör inga förändringar på reporäntan, som för närvarande ligger på -0,50 procent. Detta trots att konjunkturen är stark och inflationen är tvåprocents-målet.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Nio av tio sedlar har bytts ut

TORNEDALEN: Nästan alla sedlar (96 procent) och 46 procent av alla mynt har kommit in till Riksbanken i samband med sedel- och myntbytet som pågått i cirka tio år.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Digitala kronor under utredning

TORNEDALEN: Behöver Sverige kronor i digitalt format? Den frågan ställer Riksbanken som utreder frågan i en ny rapport i samband med en minskande kontanthantering.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan förblir oförändrad

TORNEDALEN: Trots högkonjunktur och hög inflationstakt lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på -0,50 procent, där räntan legat sedan mars 2016.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Reporäntan kvar på minus 0,50 procent

SVERIGE: Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på minus 0,50 procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Riksbanken på shoppingrunda för att sänka kronan

STOCKHOLM: Det blev ingen ändring av reporäntan vid Riksbankens senaste sammanträde. 

Publicerad i Svenska Taggar: , ,

Första nya sedlarna släpps på torsdag

SVERIGE: På torsdag den 1 oktober kommer de första nya sedlarna ut.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Sänker reporäntan till -0,35 procent

TORNEDALEN: Riksbanken har beslutat att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procent för att säkerställa fortsatt stigning av inflationen.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Inga ändringar på reporäntan

TORNEDALEN: Riksbankens direktion har beslutat lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , , , , ,

Oförändrad reporänta hos Riksbanken

NORRBOTTEN: Riksbanken har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. En förhoppning är att  inflationen genom åtgärden ska närma sig målet 2,0 procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan sänks

NORRBOTTEN: För att bidra till att inflationen stiger mot två procent har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Det ser ljusare ut, enligt Riksbanken

STOCKHOLM: Den svenska ekonomin som bromsat in under några år, står nu inför ljusare utsikter.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan kvar på 1 procent

TORNEDALEN: Riksbankens direktion har beslutat att låta reporäntan vara oförändrad på 1 procent för att ge stöd åt konjunkturuppgången  

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar:

Reporäntan stannar på 1,0 procent

TORNEDALEN: Trots att tillväxtutsikterna ser något bättre ut väntas det ta längre tid att nå inflationsmålet på 2,0 procent. Därför väljer Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på 1,0 procent.

Publicerad i Svenska Taggar: , ,

Lämnar reporäntan på 1,0 procent

STOCKHOLM: Med en fortsatt svag tillväxt i ekonomin och lågt inflationstryck, beslutade Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter

TORNEDALEN: En svag konjunktur gör att Riksbanken sänker räntan.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

STOCKHOLM: Vid 09.30 på torsdagen offentliggjordes Riksbankens beslut om räntans framtid.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Riksbanken sänker räntan med en kvarts procentenhet

STOCKHOLM: Det har varit hårt tryck på Riksbanken att sänka reporäntan.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad

STOCKHOLM: Reporäntan som ligger på 1,5 procent lämnas oförändrad av Riksbanken.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Riksbanken sänker reporäntan

STOCKHOLM: Mot bakgrund av ett lågt inflationstryck sänker riksbanken sin styrränta.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan oförändrad på två procent

TORNEDALEN: Riksbankens direktion har beslutat att nu lämna reporäntan oförändrad på två procent och skjuta fortsatta höjningar något framåt i tiden.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporäntan höjs igen

SVERIGE: Reporäntan, det vill säga den viktigaste styrräntan, höjs med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Räntan höjd av Riksbanken

STOCKHOLM: Under tisdagens förmiddag kom det väntade beskedet att Riksbanken höjer styrräntan.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Reporänta höjs med kvarts procentenhet

STOCKHOLM: För fjärde gången i rad höjer Riksbanken den svenska reporäntan.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,