Tagg: SCB

Fler kvinnor studerar vidare

TORNEDALEN: Sex av tio elever i gymnasieskolans årskurs tre planerade hösten 2017 att inom tre år påbörja en högskoleutbildning, detta enligt en publikation från statistiska centralbyrån. 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala Taggar: , ,

Miljarder på livsmedel

TORNEDALEN: Förra året uppgick den totala försäljningen av livsmedel och drycker i Sverige till 271 miljarder kronor. Det var en ökning med 11 miljarder kronor jämfört med 2015, enligt statistik som SCB tagit fram. 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , , , ,

Tornedalen sticker ut i exportstatistik

TORNEDALEN: Det totala varuexportvärdet från Norrbotten ökade från 2015 till 2016 med 0,6 procent, men tornedalskommunerna sticker ut i statistiken enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Många fullföljer inte gymnasiet

TORNEDALEN: En fullföljd gymnasieutbildning kan vara avgörande när det gäller vägen in till arbetsmarknaden.  

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Norrbotten kan nå 250.000 invånare – om hela länet ökar

NORRBOTTEN: Om nu redovisad positiv befolkningsökning håller i sig resten av året, kan Norrbotten nå 250.000 invånare för 2015. Men det är bara fyrkantskommunerna som ökar.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Prognosen som kan ge länet ett efterlängtat trendbrott…

NORRBOTTEN: Landstingets senaste finansplan andas optimism. En av prognoserna räknar med en befolkningsökning (!) på nästan 6.500 personer de närmste fyra åren.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Haparanda ses som centrum för tillväxt

TORNEDALEN: Trots fleråriga befolkningstapp, ser TCO ljust på Haparandas framtid. I en befolkningsprognos som blickar fram till 2030, har gränsstaden vuxit mest och är ett av länets tre tillväxtcentra.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Pajala fortsätter att öka sin befolkning

NORRBOTTEN: Om befolkningsutvecklingen fortsätter som hittills i år, kommer vi Norrbottningar att bli 1.000 fler under 2013. Men i åtta av kommunerna parkerar minustecknen.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Alltfler personer över 65 år jobbar allt mer

TORNEDALEN: Under de fem senaste åren har andelen personer som jobbar vidare efter fyllda 65 år, ökat från 9,9 till 14,9 procent.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Var femte företagare i Tornedalen är kvinna

TORNEDALEN: I genomsnitt är var femte företagsledare i Tornedalskommunerna en kvinna. 20,9 procent av företagen har en kvinna i ledningen.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,