Tagg: Skolinspektionen

Skärpta rutiner för nationella prov

TORNEDALEN: Under våren har nationella prov spridits i sociala medier, innan provtillfället har infallit. Nu har Skolverket beslutat att ändra rutiner samt skärpa reglerna kring nationella proven till höstterminen. 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Var tredje elev klarar inte gymnasiebehörighet

  ÖVERTORNEÅ: Endast 64,1 procent av eleverna i årskurs nio vid Svarträvens skola i Övertorneå är i år behöriga att söka till gymnasiet. Det gäller såväl till yrkesprogram, som till naturvetenskapligt och tekniskt program. Nu har skolan på sig till den

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,

Rektor i Haparanda kritiseras av Skolinspektionen

HAPARANDA: Barn- och elevombudet (BEO) hos Skolinspektionen kritiserar i ett beslut en rektor i Haparanda för att ha brustit genom att inte skyndsamt anmäla uppgift om kränkande behandling mot elever till huvudmannen.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Bra betyg för skolan i Övertorneå

ÖVERTORNEÅ: Det blev övervägande bra betyg när Skolinspektionen besökte Övertorneå. Det kan ansvariga inom skolan konstatera.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: ,

Anmärker på brister vid Strandskolan i Överkalix

ÖVERKALIX:  Skolinspektionen riktar kritik mot att styrningen och ledningen av Strandskolan i Överkalix är otydlig.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: ,

Anmäler skolledare för kränkande särbehandling

HAPARANDA: Haparanda stads förvaltningschef Arja Martinviita och en av rektorerna anmäls nu för kränkande särbehandling i arbetslivet.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , , , ,

Helt olika syn på sekretess av anmälan

HAPARANDA: Tvärs emot Skolinspektionen, hemligstämplade förvaltningschef Sven Forsberg hela den anmälan som kritiserar barn- och ungdomsförvaltningen i Haparanda – och pekar ut en klassmormor som en kränkande person.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Kalix slipper kritik för nekad undervisning i hemspråk

KALIX: Kalix kommun anmäldes i juni för att ha nekat nästan hälften av de 79 elever som önskat modersmålsundervisning i finska.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: ,

Skolan får kritik på flertalet punkter

KALIX: Efter en inspektion som Skolinspektionen gjort i november på Naturbruksgymnasiet i Kalix riktas nu kritik mot skolan på flertalet punkter.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , ,

Kritiserar Övertorneås handläggning av särskoleelever

ÖVERTORNEÅ: Skolinspektionen kräver att Övertorneå kommun gör nya utredningar med hänvisning till brister i handläggningen av elever inför starten i särskola.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,

Skolinspektionen ger folkhögskolan klartecken

ÖVERTORNEÅ: Tornedalens folkhögskola får utfärda betyg och anordna prövning som motsvarar svenskundervisning för invandrare.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,

Skola anmäld för att elev inte fått stöd vid mobbing

HAPARANDA: Tornedalsskolan har anmälts till Skolinspektionen, skriver Haparandabladet.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,