Tagg: Statistik

Färre rökare, fler som snusar

TORNEDALEN: Personer som röker varje dag har halverats sedan slutet av 80-talet, enligt en undersökning publicerad av SCB med statistik sammanställd av OECD. Dock har andelen svenskar som snusar dagligen ökat och i synnerhet bland kvinnor.

Publicerad i Haparanda Taggar: , ,

Färre inskrivna som arbetslösa

TORNEDALEN: Arbetslösheten i Norrbottens län minskade med 146 personer i september jämfört med i fjol. Antalet inskrivna på arbetsförmedlingar i länet som är öppet arbetslösa uppgick i september till 3.964 personer.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala Taggar: ,

Färre företagare är oroade över sjukskrivningar

TORNEDALEN: Länsförsäkringars Hälsobarometer visar att allt fler småföretagare känner sig mer stressade på arbetsplatsen.

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,

Nyföretagarna ökar i Norrbotten

TORNEDALEN: Under andra kvartalet 2018 ökade nyföretagandet i Norrbotten med 4,3 procent jämfört med samma period under 2017.

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,

Tre procent fler konkurser än föregående år

TORNEDALEN: UC visade statistik på ett ökat antal företagskonkurser under år 2017. Statistiken ansågs vara oroande, då siffrorna utmärkte sig jämfört med året innan.

Publicerad i Svenska Taggar: , ,

Många försenade tåg under 2017

NORRBOTTEN: I fjol blev närmare 45 procent av alla persontåg i Norrbotten inställt eller drogs med förseningar. 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Fossilt utgör majoritet

TORNEDALEN: Under januari 2018 nyregistrerades 23.815 personbilar i landet. Det är en minskning jämfört med samma period i fjol då 24.039 personbilar registrerades. 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Många olyckor med ren och vilt

TORNEDALEN:  Antalet rapporterade olyckor med vilt eller ren var något fler i januari 2018 jämfört med samma period i fjol. 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Färre verkställda avhysningar

TORNEDALEN: Antalet genomförda vräkningar minskar i landet som helhet visar ny statistik från Kronofogden.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Färre arbetslösa i januari 2018

TORNEDALEN: Antalet inskrivna arbetslösa i landets arbetsförmedlingar utgjordes i januari av 370.000 personer. Det är 8.000 färre jämfört med samma period i fjol. 

Publicerad i Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,